Om oss 2018-04-25T12:24:10+00:00

HISTORIAN I GAMLA STAN

Gamla Stan är en del av Norrköpings mångfald!
Dåtid, nutid och framtid möts i en miljö som erbjuder mänskliga möten genom handel, kultur, utbildning och bostäder. Gamla stan är ett inslag i Norrköping där tempot är lägre. Här kan man sitta på en parkbänk och läsa en bok, här finns restauranger, hotell, kyrkor, tjänsteföretag och specialbutiker. Bakom disken möter du ofta butiksägaren själv. Det inbjuder gärna till personliga samtal.

Den gamla stadsdelen strax söder om Motala ström är byggd på den allra äldsta bosättningen på platsen. Det var här vid det gamla vadstället över Motala ström, vid ”noret”, dvs övervadningsstället, den första marknadsplatsen, de första kvarnarna och den första bron anlades redan på 800-talet. Därför fick Norrköping namnet ”marknadsplatsen (=köpinget) vid noret”. Fast vissa påstår att namnet kommer av platsen ”norr om Tingstad” till skillnad mot Söderköping som låg ”söder om Tingstad”, där då Tingstad utgjorde en viktig mittpunkt.

Här i Gamla Stans kvarter har navet snurrat i staden, här låg rådstugan, skolan, kyrkan och hospitalet, och dessa har fått ge namn åt gatorna än idag. De flesta av de riktigt gamla husen brann ner vid ”ryssens härjningar” på 1700-talet, och då anlades en av Europas första rätlinjiga gatunät i Norrköping,  så som vi ser det än idag.

Sankt Olof  har varit stadens skyddshelgon ända sedan Albrekt av Mecklenburgs tid på 1300-talet. ”Gull-Olle” kan du se i toppen på rådhusets torn, förgylld och blänkande!

Gamla Stan i Norrköping Sankt Olof i sten

OM FÖRENINGEN

Geografiskt sett är stadsdelen Gamla Stan det område i Norrköpings innerstad som börjar i söder vid Repslagaregatan och slutar efter Karl Johans park i norr, med Strömmen som gräns åt väster och Östra Promenaden i öster.

Föreningen Gamla Stan i Norrköping är en ekonomisk förening för de företag som verkar inom dessa geografiska gränser. Föreningens syfte är att bilda en plattform för aktiviteter, samverkan och marknadsföring för medlemsföretagen.

För dig som besöker oss i Gamla Stan i Norrköping avser föreningen att samla information om vad som händer hos våra medlemmar på ett lättåtkomligt och snabbt överskådligt vis på denna hemsida.

Välkommen!

Gamla Stan i Norrköping Tusensköna tyger och garn

KONTAKTA OSS

Alla aktuella aktiviteter och förmåner finns listade här på hemsidan. Kontakta oss för att få veta mer:

Ledning:

Mattias Kleist, Korg & Möbler
Tel: 0703-509601
ordforande@gamlastaninorrkoping.se

Webb-redaktör:

Bibbi Nilsson, Bironi AB
Tel: 0708-120661
bibbi@bironi.se