Prio AB 2018-04-19T11:23:04+00:00

Project Description

Prio AB ägnar sig åt fastighetsrörelse och handel med samlarföremål, främst frimärken och mynt.

FASTIGHETSRÖRELSE
Våra fastigheter består av ÄPPLET 8 som är en centralt belägen hörnfastighet, med adresserna Knäppingsborgsgatan 27 – Kristinagatan 20. Fastigheten innehåller 32 bostadslägenheter, fyra butiker och ett kontor.
Vi har även fastigheten LOKATTEN 3, som är en centralt belägen fastighet med adressen Hospitalsgatan 7, med 8 bostadslägenheter, tre butiker och två lokaler.

SAMLARTJÄNST
Vi erbjuder även en samlartjänst som omfattar främst handel med mynt, frimärken och vykort.

Lämna gärna säljuppdrag till oss.

Kontaktperson:
Jan Owe-Larsson
Tel: 011-31 69 50
Mobil: 0708-59 24 40
Fax: 011-31 69 51
E-post: jan.owe-larsson@prio.se

GÅ TILL PRIO’s HEMSIDA!

Project Details