Bli medlem i Föreningen Gamla Stan I Norrköping

Det är en speciell känsla att gå runt i Gamla Stan, vi hoppas du och
ditt företag/butik vill vara med i föreningen och förmedla den med
oss.


Föreningens syfe är:

  • samverkan och gemenskap för företag/butiker i området
  • att sätta fokus på vår stadsdel
  • att verka för en levande och välbesökt stadsdel som både företag/butiker och såväl Norrköpingsbor och besökande ska ha glädje av.


Det är en ekonomisk förening och vi som jobbar i styrelsen gör det idéellt.


I föreningen har vi gemensam hemsida, en Facebooksida och gemensam annonsering. Vi har även trevlig vårfest, höstmöte samt årsmöte.


Vi har också aktiviteter där vi företagare träffas och får höra föredrag och liknande.


Vi har haft guidade turer på våren för våra invånare här i vår stadsdel.


Fokus på Gamla Stan, vi har 3 nivåer medlems/serviceavgift, beroende på storleken på butik/verksamhet. Samma avgift 100,- (ej moms) i medlemsavgift. Serviceavgift se nedan.


  • Butik/verksamhet 1-2 personer 100 kr + 1.000 kr + moms (1 350 kr inkl moms).               
  • Butik/verksamhet 3-4 personer 100 kr + 2 000 kr + moms (2 600 kr inkl moms).  
  • Fastighetsägare/större aktörer 100 kr + 5 000 kr + moms (6 350 kr inkl moms).


Föreningens BG: 5435-0731 


Det är roligare att jobba tillsammans och vi vill gärna bli fler!


Maila info@gamlastaninorrkoping.se för att bli medlem om du vill veta mer! Skriv gärna lite om ditt företag så återkommer vi till dig på önskat sätt, alternativt betala in på ovan bg om du redan känner att du fått information från oss! Välkommen som medlem!