Prio AB

​​​​​​​

Prio AB

 

Prio AB ägnar sig åt fastighetsrörelse och handel med samlarföremål, främst frimärken och mynt.

 

Fastighetsrörelse
Våra fastigheter består av ÄPPLET 8 som är en centralt belägen hörnfastighet, med adresserna Knäppingsborgsgatan 27 – Kristinagatan 20. Fastigheten innehåller 32 bostadslägenheter, fyra butiker och ett kontor.


Vi har även fastigheten LOKATTEN 3, som är en centralt belägen fastighet med adressen Hospitalsgatan 7, med 8 bostadslägenheter, tre butiker och två lokaler.

 

Samlartjänst
Vi erbjuder även en samlartjänst som omfattar främst handel med mynt, frimärken och vykort.

 

Lämna gärna säljuppdrag till oss.

Kontaktperson:
Jan Owe-Larsson
Tel: 011-31 69 50
Mobil: 0708-59 24 40
Fax: 011-31 69 51
E-post: jan.owe-larsson@prio.se

 

Eller besök oss på vår hemsida www.prio.se

Östanvägen 59, 603 75 Norrköping

070-859 24 40